jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vergelijkingen slepen 3

In de Nederlandse taal worden vaak spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes gebruikt om iets duidelijk te maken. In deze opdracht staan allemaal vergelijkingen. 

Je kunt de betekenis opzoeken in het woordenboek. Oefen hier hoe je uitdrukkingen kunt opzoeken in een woordenboek.

Sleep de juiste woorden in de vergelijkingen.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam