jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woorden invullen 10

Het is belangrijk om een grote woordenschat te hebben. In deze opdracht staan allerlei woorden die je in de juiste zin moet plaatsen. Er zijn nog veel meer oefeningen om je woordenschat te trainen

Sleep de juiste woorden in de zinnen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam