jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: tegenstellingen met on slepen 1

Een voorbeeld van een tegenstelling is handig - onhandig (niet handig).

Als je on- voor een woord plakt, dan betekent dat het tegenovergestelde, on- betekent niet. Dus met het voorvoegsel 'on' kun je gemakkelijk een tegenstelling maken. 

Maak ook de andere oefeningen over tegenstellingen.

Sleep de tegenstellingen naar de juiste plek.

1: schuldig –  

2: duidelijk-  

3: begrijpelijk –  

4: verstaanbaar –  

5: dankbaar –  

6: gelukkig –  

7: veilig –  onduidelijk onverstaanbaar onbegrijpelijk onveilig onschuldig ongelukkig ondankbaar


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam