jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: spreekwoorden en gezegdes invullen 3

In deze opdracht ga je oefenen met het invullen van de juiste woorden in spreekwoorden en gezegdes. Spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen zijn figuurlijk taalgebruik

Vul het juiste woord in het spreekwoord of het gezegde in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam