jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: inwoners invullen 5

Score

0%


Er zijn bepaalde woorden om aan te geven dat iemand ergens (land, streek, werelddeel, stad, etc.) vandaan komt. In deze oefening vul je de namen van de inwoners in. Als deze oefening te moeilijk is, dan kun je ook direct gaan naar inwoners slepen

1: Een komt uit Liechtenstein.

2: Iemand uit Braziliƫ noem je een .

3: Iemand uit Zwolle noem je een .

4: Een komt ui Volendam.

5: Iemand uit de Achterhoek noem je een .

6: Een komt uit Honkong.

7: Een inwoner van de Ivoorkust is een .

8: Een komt uit Litouwen.

9: Een inwoner van Roemeniƫ is een .

10: Iemand uit Eritrea noem je een .

vorige oefening:
inwoners invullen 4
volgende oefening:
inwoners invullen 6

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.