jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: vergelijkingen met werkwoorden 2

Score

0%


Sleep de woorden naar de juiste plaats in de vergelijkingen. Voor de betekenis kun je in een woordenboek kijken. 

1: leven als een  

2: drinken als een  

3: slapen als een  

4: eten als een  

5: roken als een  

6: zwemmen als een  

7: bloeden als een  koning tempelier os kalf schoorsteen otter bootwerker


vorige oefening:
Vergelijkingen met werkwoorden 1
volgende oefening:
vergelijkingen met werkwoorden 3

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.