jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vergelijkingen 4

In de Nederlandse taal worden vaak spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes gebruikt om iets duidelijk te maken. In deze opdracht staan allemaal vergelijkingen. Voor de betekenis van de uitdrukkingen kun je in een woordenboek kijken

Sleep steeds het juiste woord in de vergelijking.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam