jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woord in uitdrukking slepen 21

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Een uitdrukking is figuurlijk taalgebruik. Lees de uitleg over figuurlijk taalgebruik

Je kunt ook oefenen met de betekenis van een uitdrukking

In de onderstaande uitdrukking is steeds een woord weggelaten. Sleep het juiste woord in de uitdrukking.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam