jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: tegenstellingen slepen 25

In deze opdracht ga je tegenstellingen oefenen. Een tegenstelling heeft een tegenovergestelde betekenis, een ander woord voor tegenstelling is antoniem. Je kunt ook direct starten met moeilijke oefeningen over tegenstellingen.

Voorbeelden van tegenstellingen: dik - dun, aardig - onaardig

Sleep de tegenstellingen naar de juiste plaats.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam