jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: zelfstandig naamwoord in woordenboek 2

Als je een woord in het woordenboek op wilt zoeken, is het belangrijk dat je weet bij welk woord je moet kijken in het woordenboek. Lees de uitleg over het woordenboek voordat je deze opdracht maakt.

Deze woorden staan in het meervoud. Schrijf bij elk woord het trefwoord (de woordenboekvorm). 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam