jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordenschat: afkortingen slepen in zin 3

Score

0%


De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om ze ook in zinnen te gebruiken.

Sleep de juiste afkorting in de zin.

1: Ik zou je graag   verschillende voorbeelden willen uitleggen wat ik precies bedoel.

2: Zou jij   woensdag op mijn zoontje kunnen passen?

3: De NS gaf aan dat er   werkzaamheden geen treinen zullen rijden maar bussen.

4: Zou jij die brieven   op de bus willen doen?

5: Ik zou je graag even spreken   het conflict van vorige week.

6: Ik kreeg het legoblokje er toch uit   een klein tangetje.

7: De misdadiger kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf,   dat hij dus echt in de gevangenis zou komen te zitten.d.w.z. z.s.m. m.b.v. a.s. a.d.h.v. i.v.m. n.a.v.


Uitleg over: afkortingen
vorige oefening:
afkortingen slepen in zin 2
volgende oefening:
afkortingen slepen in zin 4

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.