jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: deel uitdrukking slepen 7

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Door de uitdrukkingen goed te kennen, krijg je minder snel een misverstand.

Je kunt ook oefenen met de betekenis van idiomatische uitdrukkingen

In de onderstaande uitdrukking is steeds een deel weggelaten. Sleep het juiste deel in de uitdrukking.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam