jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 2

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje.

1: De arts had de juiste   gesteld.

2: Hij vertoonde   van de mazelen.

3: Hij voelde zich   .

4: Het meisje moest voor   naar het ziekenhuis.

5: Aan dat ongeluk heeft hij een   overgehouden.

6: De jongen had zowel inwendig als uitwendig   opgelopen in dat ernstige ongeluk.

7: De medicijnen werden bij de   opgehaald.

8: Die man is er   aan toe.

9: Hij werd in   geplaatst, zodat hij niemand kon besmetten.

10: Hij kreeg   om de ontsteking tegen te gaan.trauma letsel antibiotica quarantaine miserabel beroerd observatie symptomen apotheek diagnose


vorige oefening:
woorden invullen 1
volgende oefening:
woorden invullen 3

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.