jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vaste voorzetsels invullen 9

Er zijn veel vaste voorzetsels die bij bepaalde werkwoorden horen. In deze opdrachten ga je oefenen met het invullen van deze vaste voorzetsels.

Lees de uitleg over voorzetsels of oefen eerst met het herkennen van voorzetsels. Je kunt ook direct verder gaan met lastigere opdrachten over het herkennen van het voorzetselvoorwerp.

Vul het juiste voorzetsel in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam