jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: tegenstellingen met on 7

Een voorbeeld van een tegenstelling is aardig - onaardig (niet aardig).

Als je on- voor een woord plakt, dan betekent dat het tegenovergestelde, dus on- betekent niet. Met het voorvoegsel 'on' kun je eenvoudig een tegenstelling maken. 

Maak ook de andere oefeningen over tegenstellingen.

Maak met het voorvoegsel on- de juiste tegenstelling.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam