jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 8

Score

0%


De woorden hebben allemaal met een bepaald onderwerp te maken. Alle woorden kun je maar één keer gebruiken. Sleep alle woorden naar de juiste plek.

1: Er hangen prachtige   van Plint in het lokaal van het vak Nederlands.

2: Ieder boek heeft een   om het boek heen.

3: In of op een boek staat vaak een mooie   .

4: Een kaft wordt altijd gemaakt door een   .

5: Tekeningen worden gemaakt door een   .

6: Een boek wordt   door een uitgever.

7: In de tekeningen van Nijntje zit geen   .

8: In Utrecht is zelfs een   van het lieve konijntje.

9: Nijntje van Dick Bruna is een echt   .

10: In Utrecht schijnen zelfs   van Nijntje te staan.verkeersborden icoon museum illustratie perspectief illustrator uitgegeven affiches ontwerper kaft


vorige oefening:
woorden invullen 7

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.