jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vaste voorzetsels 1

Er zijn veel vaste voorzetsels die bij bepaalde werkwoorden horen. Het is erg handig om deze vaste combinaties te kennen. In deze opdrachten ga je oefenen met het invullen van deze vaste voorzetsels.

Lees de uitleg over voorzetsels of oefen eerst met het herkennen van voorzetsels. Je kunt ook direct verder gaan met lastigere opdrachten over het herkennen van het voorzetselvoorwerp.

Vul het juiste voorzetsel in.

1: luisteren

2: allergisch zijn

3: dol zijn

4: verliefd zijn

5: overweg kunnen

6: aandringen

7: trouwen

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam