jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: grammaticale begrippen 2

In veel talen zijn de namen van de grammaticale begrippen afgeleid van de Latijnse namen, sommige methodes gebruiken deze namen als ze aan de slag gaan met taalkundig ontleden of redekundig ontleden

Het is dus handig om ook de Latijnse namen van de grammaticale begrippen te kennen, soms zijn deze begrippen wel aangepast aan de Nederlandse taal. Een begrippenlijst en algemene informatie over grammatica staan op deze aparte pagina. 

Sleep de grammaticale begrippen naar de juiste plaats. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam