jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woorden zoals actuele 2

Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het leren van een taal. In deze opdracht kun je aan de slag met woorden zoals actuele en financiële, dus woorden die eindigen op -iale, -iële of -uele. 

Je kunt ook de spelling oefenen van woorden die eindigen op -iaal, -ieel en ueel. Wil je je woordenschat nog verder uitbreiden? Maak dan andere oefeningen over woordenschat of lees een boek!

Sleep het woord dat het beste in de zin past naar de juiste plek.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam