jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: afkortingen invullen 2

Score

0%


In deze opdracht leer je allerlei afkortingen. Alle afkortingen van de basislijst schooltaalwoorden staan in de oefeningen, daarnaast staan er ook nog extra afkortingen in de oefeningen.

Schrijf de afkortingen op van de onderstaande woorden. 

1: door middel van -

2: en dergelijke -

3: centimeter -

4: in plaats van -

5: ten opzichte van -

6: aan de hand van -

7: dat wil zeggen -

Uitleg over: afkortingen
vorige oefening:
afkortingen invullen 1
volgende oefening:
afkortingen invullen 3

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.