jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: uitdrukking en betekenis 11

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Het is handig om uitdrukkingen goed te begrijpen, want anders kunnen er misverstanden ontstaan. 

Om een uitdrukking te kunnen gebruiken, moet je de betekenis kennen. In deze oefening zie je steeds de betekenis van de uitdrukking en daar zoek je dan de juiste uitdrukking bij. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van figuurlijk taalgebruik.

In deze opdracht zie je vijf betekenissen van uitdrukkingen. Sleep steeds de juiste uitdrukking bij de betekenis.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam