jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vergelijkingen met werkwoorden 13

In de Nederlandse taal wordt vaak gebruik gemaakt van figuurlijk taalgebruik met spreekwoorden, uitdrukkingen, vergelijkingen en gezegdes. In deze opdracht staan vergelijkingen met werkwoorden. 

Je kunt de betekenis opzoeken in het woordenboek. Oefen hier hoe je uitdrukkingen kunt opzoeken in een woordenboek.

Sleep het juiste woord in de vergelijking.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam