jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 3

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje.

1: De diskjockey draaide geweldige platen voor zijn   .

2: De huisarts riep de volgende   binnen.

3: Het Wereld Natuur Fonds heeft heel veel   .

4: De maatschappelijk werker had vandaag maar vier   .

5: De dealer verkocht drugs aan een   .

6: De presentator riep de volgende   op het podium.

7: De auteur schreef zijn boeken voor de enthousiaste   .

8: Bij de bakker stonden zes   te wachten.

9: De   werden goed bewaakt door de cipier.

10: Een advocaat verdedigt het recht van een   .cliënt lezers kandidaat junk gedetineerden cliënten patiënt klanten luisteraars. donateurs


vorige oefening:
woorden invullen 2
volgende oefening:
woorden invullen 4

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.