jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: uitdrukking aanvullen 6

Het is belangrijk om uitdrukkingen goed te kennen zodat je de uitdrukking kunt gebruiken en zodat je andere mensen begrijpt als ze een uitdrukking gebruiken.

Oefen eerst met de betekenis van de uitdrukking

Lees steeds de betekenis en vul dan de uitdrukking aan met de juiste woorden. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam