jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: betekenis afk. slepen in zin 1

Score

0%


De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om ze ook in zinnen te gebruiken.

Sleep steeds het juiste woord in de zin.

1: Ik zou willen dat jij altijd beleefd bent tegen andere mensen: in de trein, op school, thuis, bij de huisarts, bij de fietsenmaker,   .

2: Naast iedere   in je tekstboek staat een stukje tekst.

3: Op   33 staat een mooi verhaal.

4: Het huiswerk voor volgende week dinsdag is opdracht 33   36.

5: Het is belangrijk dat je die   kent.

6: De toets van Nederlands gaat over   3.

7: Volgende les wil ik het   hebben over jouw gedrag tijdens het schoolreisje.bladzijde onder andere afbeelding enzovoorts hoofdstuk afkorting tot en met


Uitleg over: afkortingen
volgende oefening:
betekenis afk. slepen in zin 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.