jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: betekenis afk. slepen in zin 1

De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om de betekenis van de geleerde afkortingen ook in zinnen te gebruiken.

Sleep steeds het juiste woord of de juiste woordgroep in de zin.

1: Ik zou willen dat jij altijd beleefd bent tegen andere mensen: in de trein, op school, thuis, bij de huisarts, bij de fietsenmaker,   .

2: Naast iedere   in je tekstboek staat een stukje tekst.

3: Op   33 staat een mooi verhaal.

4: Het huiswerk voor volgende week dinsdag is opdracht 33   36.

5: Het is belangrijk dat je die   kent.

6: De toets van Nederlands gaat over   3.

7: Volgende les wil ik het   hebben over jouw gedrag tijdens het schoolreisje.afkorting onder andere tot en met bladzijde afbeelding hoofdstuk enzovoorts


Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam