jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Afkortingen

Veel woorden of woordgroepjes kun je afkorten. Afkortingen kunnen een tekst korter maken of beter leesbaar. Zo is het vaak handiger om op te schrijven 3 mm in plaats van 3 millimeter, dat scheelt tijd en het is iets makkelijker om te lezen. Er zijn ook afkortingen die altijd gebruikt worden, ze hebben eigenlijk het woord of de woordgroep vervangen. Zo zeggen weinig mensen compact disc en zegt bijna iedereen cd.


In brieven gebruiken we zo weinig mogelijk afkortingen, omdat de lezer van de brief het idee zou kunnen krijgen dat we niet de tijd hebben willen nemen om de brief te schrijven.


Als je twijfelt of je wel of niet een afkorting zou moeten gebruiken, dan schrijf je gewoon het hele woord op.


De meest gebruikte afkortingen kun je hier oefenen.



Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.