jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: betekenis bij uitdrukking slepen 1

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Het is erg belangrijk om de betekenis van een uitdrukking te begrijpen, anders kunnen er misverstanden ontstaan. 

Een uitdrukking is figuurlijk taalgebruik. Lees de uitleg over figuurlijk taalgebruik of oefen met het herkennen van letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Je kunt ook oefeningen maken over spreekwoorden en gezegdes

In deze opdracht zie je vijf idiomatische uitdrukkingen. Sleep steeds de juiste betekenis achter de uitdrukking. 

1: iemand iets in de maag splitsen -  

2: iemand in de kaart spelen -  

3: iets soldaat maken -  

4: iets op een laag pitje zetten -  

5: tegen de lamp lopen -  betrapt worden iemand onbedoeld helpen iemand ongewenst iets geven of laten doen iets opeten of opdrinken iets krijgt minder aandacht


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam