jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: voorzetselvoorwerp 1

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), vervolgens het lijdend voorwerp (lv), de bijwoordelijke bepaling (bwb) en daarna het voorzetselvoorwerp (vzv).

Lees hier de uitleg van het voorzetselvoorwerp.

Let op: soms staat een bepaald zinsdeel niet in de zin.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Olga houdt van pindakaas.

2: Sena zoekt naar een nieuwe laptop.

3: Josje trouwt met Hans.

Uitleg over: Voorzetselvoorwerp
volgende oefening:
voorzetselvoorwerp 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.