jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: lijdend voorwerp 3

In deze oefening ga je het lijdend voorwerp leren herkennen in zinnen. Lees eerst de uitleg over het lijdend voorwerp.

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk.  Je gaat deze zinnen dus ook in de juiste volgorde ontleden. 

Je weet al hoe je een persoonsvorm (pv) kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelenje weet ook al hoe je het werkwoordelijk gezegde (wwg) en het onderwerp kunt vinden. 

Ontleed de volgende zinnen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam