jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: zinsdelen 2

Score

0%


Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Let op: de zinsdelen worden pas goed gerekend als ze allemaal op de juiste plek staan!

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Mira en Hans lopen.

2: Ik loop naar de stad.

3: Pak je de tas?

4: Wij willen pindakaas!

5: Ik ben moe.

Uitleg over: Zinsdelen
vorige oefening:
zinsdelen 1
volgende oefening:
zinsdelen 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.