jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: wwg splitsbaar werkwoord 1

In deze oefening ga je weer op zoek naar het gezegde. Lees de uitleg over het werkwoordelijk gezegde voordat je aan de opdracht begint. In deze opdracht staan allerlei scheidbare werkwoorden.

Deze oefening hoort bij het onderdeel van grammatica: redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming)

Klik alle onderdelen van het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. 

Selecteer het werkwoordelijk gezegde en klik op nakijken. 

1: Ikbelhaar oudersop.

2: Ik neem een pijnstiller in.

3: Ik teken de prachtige bloemen na.

4: Ik spoel het glas om.

5: Ik zet de televisie aan.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam