jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: voorzetselvoorwerp 10

In deze oefening ga je ook oefenen met het herkennen van het voorzetselvoorwerp. Lees hier de uitleg van het voorzetselvoorwerp.

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), vervolgens het lijdend voorwerp (lv), de bijwoordelijke bepaling (bwb) en daarna het voorzetselvoorwerp (vzv).

Ontleed de volgende zinnen. Let op: soms staat er een zinsdeel niet in de zin. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam