jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: gebiedende wijs herkennen 1

Score

0%


In deze opdracht ge je leren om de gebiedende wijs te herkennen. Lees eerst de uitleg over de gebiedende wijs en lees ook de uitleg over het onderwerp.

Geef aan of onderstaande zinnen een onderwerp bevatten of dat ze in de gebiedende wijs staan. 

1:
  • Ga weg!
2:
3:
4:
5:
volgende oefening:
gebiedende wijs herkennen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.