jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: gebiedende wijs herkennen 1

Wat is de gebiedende wijs? In deze opdracht ge je leren om de gebiedende wijs te herkennen. Lees eerst de uitleg over de gebiedende wijs en lees ook de uitleg over het onderwerp.

Geef aan of onderstaande zinnen een onderwerp bevatten of dat ze in de gebiedende wijs staan.

 
1:
  • Ga weg!
2:
3:
4:
5:
Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam