jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: onderwerp 5

In deze oefening ga je het onderwerp leren herkennen in zinnen. Lees eerst de uitleg over het onderwerp.

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk.  

Je weet al hoe je een persoonsvorm (pv) kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelenje weet ook al hoe je het werkwoordelijk gezegde (wwg) kunt vinden. 

Geef nu ook het onderwerp (ow) aan in de volgende zinnen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam