jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: vzv of bwb 10

Wat is het verschil tussen een voorzetselvoorwerp en een bijwoordelijke bepaling? Lees eerst over het verschil tussen het voorzetselvoorwerp en de bijwoordelijke bepaling en maak eventueel eerst eenvoudigere oefeningen over het voorzetselvoorwerp.

Kies uit voorzetselvoorwerp (vzv) of bijwoordelijke bepaling (bwb).

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam