jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: bijwoordelijke bepaling 2

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), het lijdend voorwerp (lv) en vervolgens het meewerkend voorwerp (mv). Let op: soms staan er meerdere bijwoordelijke bepalingen in één zin en soms staat er geen bijwoordelijke bepaling in een zin.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: De leerlingen van de vierde klas wilden extra oefenmateriaal op de site geplaatst hebben.

2: Niek en Daan hebben gisteren op de site geoefend met de woordsoorten.

3: Levi heeft vorige week op haar laptop geoefend met zinsdeelbenoeming.

Uitleg over: Bijwoordelijke bepaling (adverbiale bepaling)
vorige oefening:
bijwoordelijke bepaling 1
volgende oefening:
bijwoordelijke bepaling 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.