jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: persoonsvorm samengestelde zin 2

Score

0%


Klik alle persoonsvormen aan in de onderstaande zinnen. Het zijn allemaal samengestelde zinnen. Pas als je de hele zin goed hebt, worden de persoonsvormen groen.

1: De leerling had zijn huiswerk gemaakt, maar hij was zijn schrift vergeten.

2: Ik was vanmorgen op tijd vertrokken, maar ik kreeg een lekke band.

3: Ik heb goed geleerd, maar ik ben alles vergeten.

4: Zij wilde graag haar toets afmaken, maar haar pen was leeg.

5: Ze wilde haar huiswerk maken, maar ze vond het te vermoeiend.

vorige oefening:
persoonsvorm samengestelde zin 1
volgende oefening:
persoonsvorm samengestelde zin 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.