jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm 3

Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Als je een zin gaat ontleden start je altijd met het zoeken naar de persoonsvorm (pv). 

Dit onderdeel van de grammatica is ook erg belangrijk voor de werkwoordspelling.

Klik op de persoonsvorm, er komt dan een streep onder te staan.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik krijg erg veel reacties.

2: U vraagt veel te veel.

3: Het regent het hele weekend.

4: Hans klust de hele dag.

5: Je lacht naar Piet.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam