jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: zinsdelen invullen persoonsvorm 1

Hoe vind je de persoonsvorm in een zin? Lees eerst de uitleg over het herkennen van de persoonsvorm

Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Dit onderdeel van de grammatica heb je ook nodig voor de werkwoordspelling

Als je liever de persoonsvorm wilt aanklikken, maak dan de andere oefeningen over de persoonsvorm.

Schrijf de persoonsvorm op.

1: Nederlands is het leukste vak.

 • persoonsvorm:
   

2: Ik vind taal erg leuk.

 • persoonsvorm:
   

3: Janou houdt erg van lezen.

 • persoonsvorm:
   

4: Lieke heeft een vraag.

 • persoonsvorm:
   

5: Waarom vraag je dat?

 • persoonsvorm:
   
Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam