jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: onderwerp 1

In deze oefening ga je het onderwerp leren herkennen in zinnen. Lees eerst de uitleg over het onderwerp.

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk.  

Je weet al hoe je een persoonsvorm (pv) kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelenje weet ook al hoe je het werkwoordelijk gezegde (wwg) kunt vinden. 

Geef nu ook het onderwerp (ow) aan in de volgende zinnen. 

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop naar de bus.

2: Hij loopt in een steegje.

3: Zij zitten op een bankje in het park.

4: Wij liggen onder een boom.

5: Je kletst te veel!

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam