jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: persoonsvorm 1

Score

0%


Klik op de persoonsvorm (pv), er komt dan een streep onder te staan. Lees eventueel de uitleg nogmaals.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop naar de stad.

2: Ik liep naar de stad.

3: Wij lopen naar de stad.

4: Wij liepen naar de stad.

5: Loop ik naar de stad?

Uitleg over: Persoonsvorm (verbum finitum)
volgende oefening:
persoonsvorm 2

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.