jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: persoonsvorm 1

Score

0%


Klik op de persoonsvorm (pv), er komt dan een streep onder te staan. Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Dit onderdeel van de grammatica heb je onder andere nodig voor de werkwoordspelling.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop naar de stad.

2: Ik liep naar de stad.

3: Wij lopen naar de stad.

4: Wij liepen naar de stad.

5: Loop ik naar de stad?

Uitleg over: Persoonsvorm (verbum finitum)
volgende oefening:
persoonsvorm 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.