jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm 1

Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Als je een zin gaat ontleden start je altijd met het zoeken naar de persoonsvorm (pv). 

Dit onderdeel van de grammatica is ook erg belangrijk voor de werkwoordspelling.

Klik op de persoonsvorm, er komt dan een streep onder te staan.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop naar de stad.

2: Ik liep naar de stad.

3: Wij lopen naar de stad.

4: Wij liepen naar de stad.

5: Loop ik naar de stad?

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam