jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm samengestelde zin 1

In deze oefening staan allemaal samengestelde zinnen. Lees in de uitleg over de persoonsvorm over de samengestelde zinnen.

Het is belangrijk samengestelde zinnen te herkennen voor grammatica en voor de werkwoordspelling

Klik alle persoonsvormen aan in de onderstaande zinnen. Pas als je de hele zin goed hebt, worden de persoonsvormen groen.

1: Ik ga naar de markt, omdat ik appels wil kopen.

2: Hans eet chips, omdat hij dat lekker vindt.

3: Als het goed is, wordt het boek besteld.

4: Wanneer je niet snel reageert, is het niet meer mogelijk te komen.

5: Als het regent, hoef je niet naar school.


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam