jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: werkwoordelijk gezegde 2

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. Let op: het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin: de persoonsvorm plus de andere werkwoorden dus

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik ga.

2: Wat lees je?

3: Oma wilde naar de dierentuin gaan.

4: Wie ben jij?

5: Wil je een appel eten?

Uitleg over: Werkwoordelijk gezegde
vorige oefening:
werkwoordelijk gezegde 1
volgende oefening:
werkwoordelijk gezegde 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.