jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm samengestelde zin 10

In deze oefening staan allemaal samengestelde zinnen. Lees in de uitleg over de persoonsvorm over de samengestelde zinnen.

Het is belangrijk samengestelde zinnen te herkennen voor grammatica en voor de werkwoordspelling

Klik alle persoonsvormen aan in de onderstaande zinnen. Let op: de zinnen kunnen enkelvoudig of samengesteld zijn en er kunnen zelfs meer dan twee persoonsvormen in de zin staan. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam