jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: lijdend voorwerp 2

In deze oefening ga je het lijdend voorwerp leren herkennen in zinnen. Lees eerst de uitleg over het lijdend voorwerp.

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk.  Je gaat deze zinnen dus ook in de juiste volgorde ontleden. 

Je weet al hoe je een persoonsvorm (pv) kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelenje weet ook al hoe je het werkwoordelijk gezegde (wwg) en het onderwerp kunt vinden. 

Ontleed de volgende zinnen. 

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ben je iets vergeten?

2: Maak jij alle opdrachten?

3: Wil jij even komen?

4: Mijn tablet maakt een vreemd geluid.

5: Aan Marieke geef ik volgende week een presentje.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam