jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: lijdend voorwerp 2

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow) en vervolgens het lijdend voorwerp (lv). Let op: niet in alle zinnen staat een lijdend voorwerp.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Zoek je jouw etui?

2: Ik zie je morgen!

3: Mijn telefoon gaat vaak trillen.

4: Wil jij mij helpen?

5: Aan Piet geef ik morgen een cadeautje.

Uitleg over: Lijdend voorwerp (direct object)
vorige oefening:
lijdend voorwerp 1
volgende oefening:
lijdend voorwerp 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.