jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: werkwoordelijk gezegde 1

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. Let op: het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin: de persoonsvorm plus de andere werkwoorden dus.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop.

2: Ik heb vandaag gelopen.

3: Ik ben gisteren komen lopen.

4: Ik wilde vorige week komen lopen.

5: Ik liep.

Uitleg over: Werkwoordelijk gezegde
volgende oefening:
werkwoordelijk gezegde 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.