jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: werkwoordelijk gezegde 1

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk. De zinnen kunnen daarom ook alleen in de juiste volgorde ontleed worden. 

Je weet al hoe je een persoonsvorm kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelen, lees hier de uitleg over het werkwoordelijk gezegde

Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Vervolgens klik je alle onderdelen van het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. 

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop.

2: Ik heb vandaag gelopen.

3: Ik ben gisteren komen lopen.

4: Ik wilde vorige week komen lopen.

5: Ik liep.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam