jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm 7

Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Als je een zin gaat ontleden start je altijd met het zoeken naar de persoonsvorm (pv). 

Dit onderdeel van de grammatica is ook erg belangrijk voor de werkwoordspelling.

Klik op de persoonsvorm, er komt dan een streep onder te staan.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam