jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: zinsdelen 8

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk. In deze oefening zie je heel goed dat je de zin van volgorde moet veranderen om de zinsdelen te vinden.

Je weet al hoe je een persoonsvorm kunt vinden. Nu ga je de zin ook in zinsdelen verdelen, lees eerst de uitleg over zinsdelen

Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Let op: de zinsdelen worden pas goed gerekend als de zinsdeelstrepen allemaal op de juiste plek staan!

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam