jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

De zinsdelen

Uitleg

Je kunt een zin in delen verdelen: de zinsdelen of zinsdeelstukken. Het is belangrijk om een zin in zinsdelen te kunnen verdelen als je aan de slag gaat met redekundig ontleden. Je gaat dan namelijk ieder zinsdeel apart benoemen. Een zinsdeel is een stukje zin met een bepaalde functie: bijvoorbeeld een plaats of een tijd. 

Regel

Er is een handige manier om een zin in zinsdelen te verdelen. Onthoud het volgende: 

 • Alles wat voor de persoonsvorm staat of kan staan is één zinsdeel.
 • Een zinsdeel is meestal te vervangen door één woord.


Voor de persoonsvorm is één zinsdeel

Als je een zin in zinsdelen gaat verdelen, begin je dus met het vinden van de persoonsvorm. Lees de uitleg over de persoonsvorm of oefen met het herkennen van de persoonsvorm

Zodra je weet wat de persoonsvorm is, maak je steeds (in je hoofd) een andere zin waarbij je een ander zinsdeel voor de persoonsvorm plaatst. Tussen de zinsdelen zet je streepjes. 

Let op: het is belangrijk dat je een zinsdeel zo lang mogelijk maakt, maar een plaats en een tijd zijn wel aparte zinsdelen.

Kijk naar de volgende zin.

 • Sanne en Maartje hebben dat cadeau op maandag aan Greetje gegeven.
  • Op maandag| hebben| Sanne en Maartje dat cadeau aan Greetje gegeven.
  • Dat cadeau| hebben| Sanne en Maartje op maandag aan Greetje gegeven.
  • Aan Greetje| hebben| Sanne en Maartje op maandag dat cadeau gegeven.

De zinsdelen zijn dus: Sanne en Maartje| hebben| dat cadeau| op maandag| aan Greetje| gegeven.


Een zinsdeel vervangen door één woord

Een zinsdeel is vaak te vervangen door één woord (soms twee). Kijk maar naar het voorbeeld:

 • Sanne en Maartje hebben dat cadeau op maandag aan Greetje gegeven.
    • Zij| hebben| dat| toen| aan haar| gegeven. 

   De zinsdelen zijn dus: Sanne en Maartje| hebben| dat cadeau| op maandag| aan Greetje| gegeven.


   Oefen hier met het verdelen van zinnen in zinsdelen. In deze oefening geef je steeds eerst aan wat de persoonsvorm is en daarna verdeel je de zin in zinsdelen. 


   Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

   Volgende oefening

   • oefening naam