jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: zinsdelen 1

Score

0%


Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Let op: de zinsdelen worden pas goed gerekend als ze allemaal op de juiste plek staan!

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik ga.

2: Wat lees je?

3: Oma gaat naar de dierentuin.

4: Wie ben jij?

5: Wil je een appel?

Uitleg over: Zinsdelen
volgende oefening:
zinsdelen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.