jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: zinsdelen 1

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk. De zinnen kunnen daarom ook alleen in de juiste volgorde ontleed worden. 

Je weet al hoe je een persoonsvorm kunt vinden. Nu ga je de zin ook in zinsdelen verdelen, lees eerst de uitleg over zinsdelen

Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Let op: de zinsdelen worden pas goed gerekend als de zinsdeelstrepen allemaal op de juiste plek staan!

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik ga.

2: Wat lees je?

3: Oma gaat naar de dierentuin.

4: Wie ben jij?

5: Wil je een appel?

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam